Roep ziekteverzuim een halt toe!

Bedrijfssport komt steeds meer in en wordt ook gestimuleerd door de overheid. Het kan fiscaal aftrekbaar zijn. Onder bedrijfssport wordt door de belastingdienst gedefinieerd als het aanbieden van conditie- of krachttraining voor werknemers die georganiseerd of geïnitieerd wordt door de werkgever en die plaatsvindt onder deskundig toezicht (zie handboek loonheffing 2014 pag 20.2 en 20.4) 

T.E.A.M. Together Each Achives More

Run&BFit biedt bedrijfssport op locatie van uw bedrijf of instelling aan. U kunt denken aan sporten voor medewerkers voor dat ze aan het werk gaan; tussen de middag of aan het einde van de middag. Desgevraagd kan er ook samenwerking gezocht worden met een fitnesscentrum.

Het aanbieden van bedrijfssport heeft voor zowel werkgever als werknemer zijn voordelen.

Werkgever:

  • Lager ziekteverzuim (klik hier)
  • Fitte werknemers
  • Verbeterde onderlinge verhoudingen en werksfeer
  • Vergroten verbondenheid
  • Verhoogde arbeidsproductiviteit
  • Aantrekkelijke fiscale voorwaarden ( zie belastingregels)

Werknemer:

  • Gezonder en fitter
  • Vergroot onderlinge verhoudingen en werksfeer (teambuilding)
  • Stressverminderend
  • Gratis of goedkoper sporten

Om tot een juiste aanbod te komen zal er in een eerste gesprek met de werkgever een inventarisatie gemaakt worden van de wensen. Na een eerste oriëntatie gesprek zal er in samenwerking met Run&BFit de vervolgstappen bepaald worden (welk sportonderdeel, tijdsbepaling, kosten voor werkgever en werknemer , werving, langdurige activiteit of een clinic etc ). Daarna kan er feitelijk gestart worden.

WIE NIET INVESTEERT IN GEZONDHEID ZAL GELD MOETEN WEGLEGGEN VOOR ZIEK ZIJN!